Hvad laver en sundhedshjælper?

For at borgeren kan få bedst mulig livskvalitet, skal du aktivere ham og støtte ham i at bevare og udvikle evnen til at klare sig selv i dagligdagen.

Du uddannes til at hjælpe borgeren i de daglige gøremål. Det kan være personlig hygiejne, husholdning som rengøring, tøjvask og indkøb, samt vejledning om kost, sundhed og madlavning. Du skal altså som sundhedshjælper både yde praktisk bistand og udføre grundlæggende plejeopgaver.

Som sundhedshjælper vil du komme tæt på mennesker, som er gamle, syge eller handikappede. Du kommer tæt på menneskers sorg, men sandelig også deres glæder og livsvilje. Du skal derfor som sundhedshjælper være i stand til at lytte og tale med mennesker.

For at blive optaget på uddannelsen skal du have bestået folkeskolens afgangsprøve med karaktererne D i grønlandsk, D i dansk og E i matematik.

Du skal søge online gennem sullissivik.gl. Du kan søge om optagelse til uddannelsen ved at klikke på den gule knap til selvbetjening ”ansøg om optagelse”.

Du skal bruge Nem ID/Mit ID til dette. I din ansøgning skal du medtage følgende dokumentationer: uddannelsespapirer fra igangværende uddannelse og/eller tidligere gennemført uddannelse.

Afgangsbevis fra Folkeskolen behøves ikke blive sendt med ansøgningen. Du kan også sende en motiveret ansøgning sammen med din ansøgning til uddannelsen. 

https://www.sullissivik.gl/ Emner/Uddannelse/Uddannelser/ Erhvervsuddannelser_nyt-design

Studiekontoret informerer om ansøgningsprocedure, mulighed for uddannelsesstøtte, kollegiemuligheder, og hvad du ellers måtte have af spørgsmål af praktisk art.

Der optages to hold om året. Ansøgningsfrist er 1. marts med opstart i september

Sundhedshjælperuddannelsen varer i alt 1 år og 3 mdr. Uddannelsen indledes med 8 ugers teoriophold. Herefter følger 6 ugers praktik, 20 ugers teori, 30 ugers praktik og et 4 ugers teoriophold, der afsluttes med en skriftlig opgave og mundtlig eksamen. 
Teoriundervisningen foregår på Peqqissaanermik Ilinniarfik i Nuuk.

Når du optages på uddannelsen, vil Peqqissaanernik Ilinniarfik sikre, at du så vidt muligt tildeles en praktikplads i den by, du kommer fra. I din praktikperiode opnår du kendskab til arbejdet i sundhedsvæsenet og kommunens hjemmepleje og hjemmehjælp. 
Du vil under din praktiktid få tildelt en praktikvejleder samt en kontaktperson på Peqqissaanermik Ilinniarfik.