Praktiske oplysninger ved leje af lokaler på Peqqissaanermik Ilinniarfik finder du i bunden.Brug feltet "Dato til", hvis bestilling løber over flere dage


Leje af lokale(r):

Forplejning:

Udstyr i lokale:


Beliggenhed:

Peqqissaanermik Ilinniarfik
Svend Jungep Aqqutaa 2
Box 1499, 3900 Nuuk

Tlf +299 34 99 50
Fax +299 32 39 85

Om udlejning:
Udlejning er kun muligt i forbindelse med afholdelse af kurser og lignende arrangementer.

Før leje:

Antal deltagere meddeles senest 1 uge før aftalte dato. Der skal aftales syn af lokaler, som skal ske senest 3 dage før et arrangement.

Her vil der blive givet yderligere information.

Ved ankomst udleveres:

Skilte (så kantinen kan orientere sig om evt. spisende lejere)

Evt. kopikort (afregning sker i forbindelse med inddrivelsen)

Evt. adgangskort til huset


Forplejning:

Ønskes særlig forplejning bestilles dette særskilt på udlejningsskemaet f.eks. ekstra kaffe.

Frokosten består udover menuen af fri salatbar, kaffe/the samt 1 stk.frugt.

Overtidsbetaling opkræves i forbindelse med forplejning udover normal arbejdstid (hverdage kl. 7.00-15.00) - Pris kr. 250 pr. time

Spisetider:

Formiddag kl. 10.15

Frokost kl. 12.15

Eftermiddag kl.14.00

Vand stilles frem ved dagens begyndelse, resten af dagen er der selvbetjening. Der kan fyldes vand i kanderne ved vandautomaten i aulaen.

Under lejen:

Al henvendelse sker til forstander Bettina Hanghøj Johansen, BEHJ@nanoq.gl eller til kontorleder Sofie Lynge Kreutzmann, solk@nanoq.gl

Tak for i dag:

Krus,glas og kander skal efter brug stilles på vogn i kantinen

Evt.kopikort og adgangskort afleveres til pedellen


Efter:

Peqqissaanermik Ilinniarfik sender en regning til lejer senest 14 dage efter endt leje.