Peqqissaanermik Ilinniarfik har et studie- og ordensreglement, der skal overholdes af både studerende, elever, kursister, eksterne undervisere og ansatte.

Ordensregler

Husets brugere har pligt til at rydde op efter sig og at optræde hensynsfuldt og ordentligt.

Bibliotek

Kun brugere af huset kan låne bibiliotekets bøger.

Motionsrum

Må kun benyttes af elever, studerende og personale ved Peqqissaanermik Ilinniarfik. Der må ikke medtages udefrakommende personer til motionsrummet. Motionsudstyret skal rengøres efter brug.

Mødepligt

Elever har pligt til at deltage aktivt i undervisningen, ved deres fysiske tilstedeværelse, ved forberedelse til undervisningen og ved aflevering af opgaver mv.

Sygdom meddeles telefonisk til sekretæren på Peqqissaanermik Ilinniarfik før undervisningen starter.

Fravær registreres uanset årsag.

Rygere

Peqqissaanermik Ilinniarfik er en røgfri institution. Drfor henvises alle rygere til det udendørs areal i forbindelse med mellemgangen mellem den nye og gamle bygning. Der må ikke henkastes cigaretskodder. De skal bortskaffes i opstillede askebægere.

Rusmidler og alkohol

Brugere må ikke være berusede eller påvirkede af andre rusmidler, og der er totalt forbud mod brug, salg og omgang med alkohol og narkotiske stoffer på Peqqissaanermik Ilinniarfik’s område.

Læs det komplette studie- og ordenssæt her