Skolen ligger i Nuuk på adressen Jagtvej 2.

Uddannelser som udbydes:

  • Sundhedsuddannelser som portørredder, sundhedsarbejder, sundhedshjælper og sundhedsassistent samt støtteperson
  • Tanduddannelser som klinikassistent og tandplejer.
  • Andre uddannelser som småbørnskonsulent og frontpersonale, 

Ud over uddannelser udbyder vi kurser/efteruddannelser og specialiseringer

Medarbejdere

Skolen har i alt 26 ansatte.

  • Skolen ledes dagligt af forstanderen.
  • Skolens områder bistås dagligt af et sekretariat bestående af en kontorleder samt administrativ- og servicepersonale, desuden uddannelsesleder og et lærerteam.
  • Peqqissaanermik Ilinniarfik har desuden ansat en informations- og biblioteksmedarbejder.
  • Skolen har også en kursus-afdeling som på nuværende tidspunkt ledes af forstander samt administrativ medarbejder.

Organisering

Peqqissaanermik Ilinniarfik er en selvstændigt offentligt institution med egen bestyrelse. Uddannelsesinstitution hører under Departement for Uddannelse. Forstanderen refererer ledelsesmæssigt og økonomisk til bestyrelsen

Ledelse

Ledelsen består af:

  • Forstanderen
  • Uddannelsesleder
  • Kontorleder

Medarbejderindflydelse

Skolen afholder samarbejdsudvalgsmøder ca. 5 gange om året. 

Studiemiljø

Studiemiljøet er socialt, lærerigt, udviklende samt forpligtigende og dermed inspirerende og konkurrencedygtigt i forhold til øvrige uddannelsesinstitutioner