Skolen ligger i Nuuk og rummer desuden Institut for Sygepleje og Sundhedsforskning samt Sundhedsvæsenets Enhed for læring & udvikling 

Uddannelser som udbydes:

  • Sundhedsuddannelser som portørredder, sundhedsarbejder, sundhedshjælper og sundhedsassistent
  • Tanduddannelser som klinikassistent og tandplejer.
  • Andre uddannelser som småbørnskonsulent og frontpersonale

Ud over uddannelser udbyder vi kurser/efteruddannelser og specialiseringer

Medarbejdere

Skolen har i alt 22 ansatte.

  • Skolen ledes dagligt af forstanderen. Skolens områder bistås dagligt af et sekretariat bestående af en kontorleder, studiekontorfuldmægtig og en receptionist.
  • Området for teknik og service forestås af pedel, IT-administrator og kantinepersonale.
  • Peqqissaanermik Ilinniarfik har desuden ansat en informations- og biblioteksmedarbejder

Organisering

Peqqissaanermik Ilinniarfik er en selvstændigt offentligt institution med egen bestyrelse. Uddannelsesinstitution hører under Departement for Uddannelse, Forskning, Kultur og Kirke. Forstanderen refererer ledelsesmæssigt og økonomisk til bestyrelsen

Ledelse

Ledelsen består af:

  • Forstanderen
  • Souschef, som også er områdeleder for kurser og specialiseringer
  • Kontorleder

Medarbejderindflydelse

Skolen afholder samarbejdsudvalgsmøder ca. 5 gange om året. På SU- møderne deltager al personale

Studiemiljø

Studiemiljøet er socialt, lærerigt, udviklende samt forpligtigende og dermed inspirerende og konkurrencedygtigt i forhold til øvrige uddannelsesinstitutioner