Peqqissaanermik Ilinniarfiks værdigrundlag.

De fælles værdier som beskrives i dette værdigrundlag er udarbejdet i fællesskab mellem medarbejderne og ledelsen. Værdigrundlaget er blevet drøftet og godkendt på samarbejdsudvalgsmøde.

Desuden er værdigrundlaget fremlagt bestyrelsen og godkendt af denne.

Hensigten med værdigrundlaget er at skabe tryghed og tillid mellem elever, medarbejdere og ledelse. Desuden at skabe tro på hinandens faglige kompetencer og derved motivere til selvstændighed og ansvarlighed i forhold til egne arbejdsopgaver.

Respekt og anerkendelse:

Vi værdsætter hinanden og hinandens forskellighed

Vi værdsætter dialogen som kommunikationsform, der er kendetegnet ved tolerance, åbenhed og ærlighed.

Vi værdsætter hinandens ressourcer og understøtter dem.

 

Kvalitet og udvikling:

Vi værdsætter højt fagligt niveau hos elever, medarbejdere og ledelse

Vi værdsætter udvikling hos den enkelte på både det personlige og faglige plan

Vi værdsætter hinandens daglige arbejdsopgaver og at disse udføres på højt niveau

 

Indflydelse og ansvar

Vi værdsætter demokratiet.

Vi værdsætter hinandens meninger, holdninger samt fælles beslutninger

Vi værdsætter det ansvar, som følger med i forhold til de fælles trufne beslutninger