Peqqissaanermi ikiorti sulerisarpa?

Inuunerup naleqassusaa pitsaanerpaaffissaaniitinniarlugu innuttaasup imminut ikiorsinnaajuarsinnaanissaanut piginnaasaminillu inerisaasinnaanissaanut piginnaanngorsar-lugulu tapersersussavat.

Innuttaasup ulluinnarni suliarisartagaanik- soorlu imminut eqqiarnermut-, illumi suliassanut- ilaatigut eqqiaanermut-, errorsinermut-, niuerniarnermut kiisalu nerisat peqqinnerlu pillugit ilitsersuinermut nerisassiornermullu tunngasunut- ikiuinissamut ilinniassaatit. Taamaalillutit suliassatigut ikiorsiissaatit tunngaviusumillu peqqissaanermik suliaqassallutit.

Peqqissaanermi ikiortitut utoqqarnik, napparsimasunik imal. innarluutilinnik qanimut sullississaatit. Inuit aliasuutaat aammattaarli nuannaarutaat inuunissamullu piumassu-seqassusaat qanimut misigisaqarfigissavatit. Taamaammat inunnik oqaloqateqarsinnaallutillu tusarnaarsinnaassaatit.

Ilinniartunngorsinnaassaguit meeqqat atuarfianni kalaallisut D-mik qallunaatut D-mik matematikkimilu E-mik karakteereqarlutit angusisimassaatit.

Du skal søge online gennem sullissivik.gl. Du kan søge om optagelse til uddannelsen ved at klikke på den gule knap til selvbetjening ”ansøg om optagelse”.

Du skal bruge Nem ID/Mit ID til dette. I din ansøgning skal du medtage følgende dokumentationer: uddannelsespapirer fra igangværende uddannelse og/eller tidligere gennemført uddannelse.

Afgangsbevis fra Folkeskolen behøves ikke blive sendt med ansøgningen. Du kan også sende en motiveret ansøgning sammen med din ansøgning til uddannelsen. 

https://www.sullissivik.gl/ Emner/Uddannelse/Uddannelser/ Erhvervsuddannelser_nyt-design

Ilinniarnermut tunngatillugu allaffeqarfik qinnuteqarnissamut-, ilinniagaqarnersiuteqarsinnaanermut-, kollegiamiissinnaanermut-, nalinginnaasunillu allanik apeqqutigisinnaasannut tunngatillugu paasissutissiissaaq.

Qinnuteqarfissaq kingulleq 1. marts 

Peqqissaanermik ikiortitut ilinniarneq ukioq ataatsimik qaammatinillu pingasunik sivisussuseqarpoq. Ilinniarneq sap.ak. arfineq pingasuni atuagarsornermik aallarnerneqartarpoq. Tamatuma kingorna sap.ak. arfinillit sulinermik sungiusarneq, sap.ak. 20-ini atuagarsorneq, sap.ak.30-ini sulinermik sungiusarneq, sap. ak. sisamanilu atuagarsorneq allattariarsorluni suliaqarnermik oqaluttariarsorlunilu misilitsinnermik naggaserneqartoq.
Atuagarsorneq Peqqissaanermik Ilinniarfimmi Nuummiittumi ingerlanneqassaaq.

Ilinniartussatut akuerisaaguit illoqarfigisanni sulinermik sungiusarsinnaanissat Peqqissaanernik Ilinniarfiup sapinngisamik qulakkeerniassavaa. Sulinermik sungiusar-ninni peqqinnissaqarfimmi kommunimilu angerlarsimaf-finni peqqissaaneq ikiorteqartitsinerlu ilisimasaqarfigilis-savatit. Sulinermik sungiusarnerpit nalaani sungiusaasoqar-tinneqassaatit peqqissaanermillu Ilinniarfimmi attavigisarta-gaqartinneqassallutit.