Peqqissaanermik Ilinniarfik har nu den glæde at kunne meddele, at vi udbyder en modulopbygget akademiuddannelse i social- og sundhedspraksis. 

Akademiuddannelsen i Social- og Sundhedspraksis er en kort videregående uddannelse for dig som arbejder med mennesker med sociale og sundhedsfaglige problemstillinger.

Uddannelsen har særligt fokus på og er orienteret imod det tværfaglige og tværsektorielle arbejde- og samarbejde i social- og sundhedssektoren samt har fokus på udvikling af dine kompetencer med henblik på at udvikle og løse nuværende og fremtidige arbejdsopgaver inden for social- og sundhedssektoren.

 

Akademiuddannelsen retter sig til dig som har:

  • Relevant erhvervsuddannelse.
  • Gymnasial uddannelse eller anden mellemlang videregående uddannelse

Du skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring samt du skal være ansat inden for social- og sundhedssektoren.

Uddannelsen tilrettelægges som deltidsundervisning og giver samlet 60 ECTS point.

Du har mulighed for kun at søge enkelte moduler og deltage i dem, såfremt du ikke ønsker at tage hele akademiuddannelsen.

Læs hele studieordningen samt beskrivelsen af moduler ved at trykke her

Praktiske forhold:
Akademiuddannelsen består af i alt 6 moduler, hvoraf 2 er obligatoriske, der er 3 valgfrie samt et obligatorisk afsluttende modul. Akademiuddannelsen skal afsluttes inden for 3 år.

De første valgfrie moduler retter sig mod børn og unge.

Modulerne har hver en varighed af 10 undervisningsdage.

Modul 1: 3. oktober – 14. oktober 2022 (obligatorisk modul 1)

Modul 2: 1. december – 14. december 2022 (valgfri modul- børn 0-6 år)

Deltagelse på modulerne er gratis.

Peqqissaanermik Ilinniarfik sørger for rejse og ophold.

Der skal påregnes udgifter til litteratur

Undervisningen vil foregå på dansk.

Download Studieordning for Akademiuddannelse I Social- og Sundhedspraksis

Yderligere information:

Yderligere information kan indhentes hos forstander Lisa Ezekiassen, e-mail: lie@nanoq.gl tlf.: 349950.

Kursusdata

  • Id: Akademiuddannelse i social-og sundhedspraksis.

Kursusevents

Det er ikke muligt at tilmelde dig til dette kursus


Yderligere information:

kan indhentes hos forstander

Bettina Hanghøj Johansen
E-mail: behj@nanoq.gl
Tlf.: (+299) 349950