ECTS: 10 point

Prøveform: Mundtlig prøve på baggrund af synopsis

Modulet har fokus på børn fra 0-6 år med almene og særlige behov samt deres forældre og familier. Den studerende opnår kompetencer til at kunne varetage sundhedsplejeopgaver i forhold til børn og familie med almene behov samt at kunne identificere børn og familie med særlige behov samt henvise dem til rette fagkundskaber.

Indhold:

Teori og metode der knytter sig til følgende temaer:

 • Det lovgivningsmæssige grundlag for sundhedsplejen samt arbejds – og ansvarsområder
 • Sundhedsplejens funktion i forhold til gravide, spæd-og småbørn og deres familie med almene behov
 • Familiedannelse, spæd – og småbørnssundhedspleje
 • Tidlig indsats og fokus på at kunne identificere børn og familier med særlige behov

 

Læringsmål

Viden og forståelse

 • Den studerende skal have viden om og forståelse for sundhedsplejefunktionen i forhold til gravide, spæd- og småbørn og deres familier med almene behov
 • Den studerende skal have viden om og forståelse for sundhedspleje i et arktisk kontekst med fokus på sundhed, sygdomme og livsbetingelsernes betydning for barnets trivsel
 • Den studerende skal have viden om og forståelse for pædagogiske aspekter i relation til vejledning af småbørn og deres familie

Færdigheder

 • Den studerende skal kunne vurdere barnets helbred og udvikling
 • Den studerende skal kunne vejlede forældre i familiedannelse og udviklende samvær mellem børn og familie
 • Den studerende skal kunne støtte forældrene i omsorgen for spæd- og småbørn samt medvirke til forebyggelse af ulykker
 • Den studerende skal kunne dokumentere, evaluere og kvalitetssikre eget arbejde

Kompetencer

 • Den studerende skal kunne lave funktionsundersøgelser og screeninger af spæd- og småbørn
 • Den studerende skal kunne planlægge og assistere lægen ved helbredsundersøgelser og vaccinationer af spæd- og småbørn samt samarbejde med andre relevante fagpersoner herunder tandplejen.
 • Den studerende skal kunne identificere og henvise småbørn og deres familie med særlige behov til de rette fagkundskaber
 • Den studerende skal kunne indgå i et tværfagligt samarbejde og tidligt indsats for børn og familier med særlige behov i de enkelte lokalsamfund og på overordnet plan
 • Den studerende skal kunne medvirke i tilrettelæggelsen og udførelsen af generelle sundhedsfremmende initiativer i lokalsamfundet.

Download pdf version