Arbejder du fagligt med børn og familier som er i en sårbar situation?

Arbejder du professionelt med omsorg og relationer med børn og familier, og ønsker du at styrke og udvikle dine personlige og faglige kompetencer indenfor området, ja så kan Familiekonsulent uddannelsen give dig disse muligheder.

Vi udbyder familiekonsulentuddannelsen i samarbejde med SIF – Systemisk Institut for Familieterapi.
Uddannelsen tager afsæt i den praksis og de dilemmaer som du som fagperson genkender fra din hverdag. Samtidig vil du blive opdateret med den nyeste forskning og viden på området.

Uddannelsen retter sig mod ansøgere med en mellemlang videregående uddannelse, samt med ansættelse inden for det socialfaglige, pædagogiske og sundhedsfaglig område.

Uddannelsen er på 4 moduler, som er fordelt på 1 år.

  • 1. modul d. 28. november - 1. december 2022
  • 2. modul d. 27. februar - 2. marts 2023
  • 3. modul d. 5. juni - 8. juni 2023
  • 4. modul d. 11. september - 14. september 2023

Under uddannelsen vil deltagerne blive delt op i studiegrupper, hvor der vil være mødepligt til en hel dag imellem hvert modul.

Praktiske oplysninger

  • Deltagelse på modulerne er gratis. Der vil være forplejning på alle kursusdage.
  • Der skal påregnes udgifter til litteratur.
  • Deltagerne skal selv bestille og betale for rejser og ophold. PPK ansatte kan søge KursusFonden.

Den fulde beskrivelse af uddannelsen kan ses her:

Ansøgningsfrist 1. oktober 2022.

Kursusdata

  • Id: Familiekonsulentuddannelse 2022

Kursusevents

Det er ikke muligt at tilmelde dig til dette kursus


Yderligere information:

kan indhentes hos forstander

Bettina Hanghøj Johansen
E-mail: behj@nanoq.gl
Tlf.: (+299) 349950