se oversigt over moduler her.

 Uddannelsen til støtteperson efter en realkompetencevurdering varer sammenlagt 41 uger, hvoraf 23 uger er teori og 16 uger er praktik. Se beskrivelsen her.

Idet der er foretaget en realkompetencevurdering forventes det, at deltageren er i besiddelse af en vis faglig viden allerede ved uddannelsesstart, ligesom det forventes, at deltager aktivt inddrager praksiserfaringer i undervisningen for at løfte sine erfaringer til et højere fagligt niveau.

Uddannelsen stiller krav til deltagelse i undervisningen og ansvarlighed i forhold til at nå uddannelsens mål.

Deltager kan efter endt uddannelse ansættes inden for:

 • Eget hjem
 • Boenheder
 • Bokollektiver
 • Socialpsykiatriske institutioner
 • Herberg

Ansøgeren til sundhedshjælperuddannelsen med realkompetencevurdering kan optages såfremt ansøgeren opfylder følgende:

 • Alder: Minimum 28 år
 • Relevant arbejdserfaring svarende til minimum 2 år på fuldtid.
 • Ren straffeattest
 • Nuværende arbejdsgivers vurdering af faglige og personlige kompetencer samt sproglige færdigheder i grønlandsk og dansk.
 • Arbejdsgiver udfylder den vedlagte arbejdsgivererklæring tryk her

Aflønning: Under teoriperioden udbetales der kursusgodtgørelse på 650 kr./pr. dag til arbejdsgiver.

Praktik: Arbejdsgiver er ansvarlig for aflønning af deltager (alm. SIK løn) samt afkrydsning af praktikskema som er udarbejdet af PI.

PI kursusafdeling sørger for rejse, ophold og kursusgodtgørelse

Det er ikke muligt at medbringe børn under teoriophold

Sted: Peqqissaanermik Ilinniarfik

Tilmeldingsfrist: 26. april 2024 vedlagt arbejdsgivererklæring

 

Kursusdata

 • Id: Realkompetencevurderingsuddannelse til støtteperson.

Kursusevents

Det er ikke muligt at tilmelde dig til dette kursus


Yderligere information:

kan indhentes hos forstander

Bettina Hanghøj Johansen
E-mail: behj@nanoq.gl
Tlf.: (+299) 349950