Hvad laver en sundhedsassistent?

Du skal selvstændigt kunne vurdere behov, tilrettelægge, aktivere og udføre omsorgsopgaver indenfor det sundhedsfaglige område.

Du kan som sundhedsassistent blive oplært til at kunne udføre særlige opgaver inden for sygeplejen. Du kan tage kurser eller gennemgå praktiske oplæringsprogrammer, som kvalificerer dig til at påtage dig ansvaret for områder som røntgen, veneria, audiologi, fødsel, psykiatri og sundhedspleje.

Studiekontoret informerer om ansøgningsprocedure, mulighed for uddannelsesstøtte, kollegiemuligheder, og hvad du ellers måtte have af spørgsmål af praktisk art.

Uddannelsen er under revidering.

Studievejledningen står klar, hvis du har spørgsmål angående uddannelsen til sundhedsassistent

Uddannelsen er under revidering.

    Når du optages på uddannelsen, vil Peqqissaanermik Ilinniarfik sikre, at du så vidt muligt tildeles en praktikplads i den by, du kommer fra. I din praktikperiode opnår du kendskab til arbejdet i sundhedsvæsenet og kommunens hjemmepleje og hjemmehjælp.

    Du vil under din praktiktid få tildelt en praktikvejleder samt en kontaktperson på Peqqissaanermik Ilinniarfik.