Studievejlederen giver vejledning om:

  • Uddannelsernes indehold og uddannelsesforløbenes opbygning
  • De arbejdsmæssige og uddannelsesmæssige muligheder uddannelserne giver
  • Hvilke krav der stilles til dig som elev
  • Hvilke kvalifikationer du skal have for at blive optaget
  • Faglige eller personlige ting du har brug for at drøfte, når du er startet på uddannelsen
  • Studieteknik, såsom læse- og skriveteknik
  • Samtale om personlige og faglige problemer af betydning for uddannelsen.

Hvis du har personlige forhold, som giver problemer i forhold til uddannelsen, kan du som studerende få samtaler med en psykolog/psykoterapeut gennem Studenterrådgivningen. Du henvender dig ved at udfylde et skema på aqqut.gl.

Studiebesøg

Skoleklasser har mulighed for at få en rundvisning på skolen efter aftale med studievejlederen.

Her kan eleverne:

  • se skolen
  • få et indtryk af uddannelsernes forskellige fag og vores måde at undervise på
  • få et indtryk af arbejdet indenfor social- og sundhedssektoren og hvilke kvalifikationer dette kræver

Uddannelsesmesser på kysten

Studievejlederne deltager på uddannelsesmesserne på kysten; I Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut og Aasiaat.
På messerne kan du blandt andet høre om vores uddannelser og optagelseskrav, uddannelsesstart og ansøgningsfrister.

Medarbejdere

Studievejleder
Paornànguak´ Lynge Hansen
E-mail: palh@nanoq.gl

Yderligere kontaktinfo

Peqqissaanermik Ilinniarfik / Center for Sundhedsuddannelser
Svend Jungep Aqq. 2
Postboks 1499
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 99 50

Fax: (+299) 32 39 85

E-mail: pipost@nanoq.gl