Udbydes af Peqqissaanermik Ilinniarfik i samarbejde med Sundhedsvæsenet.

Kurset består af et modul fra den 27. november til den 1. december kl. 08.15- 16.00

Målgruppe: Faglærte tolke eller personer med en anden uddannelsesmæssig baggrund, der arbejder som tolke i sundhedsvæsenet.

Formål:

Formålet med kurset er, at deltagerne opnår nye kompetencer eller opkvalificerer deres nuværende kompetencer. Der lægges vægt på, at dette sker i et professionelt læringsmiljø, hvor der kan dannes læringsfællesskaber.

Mål:

  • At deltagerne får kendskab til tolkens ansvars- og kompetenceområde.
  • At deltagerne lærer kommunikationsbetydningen ved tolkning.
  • At deltagerne lærer at udøve en god etisk og ansvarlig praksis samt tager hensyn til patientens tarv og individuelle behov.
  • At deltagerne lærer at reflektere selvstændigt over egen praksis.
  • At deltagerne lærer at oversætte sundhedsfaglige dokumenter og patientinformationer.
  • At deltagerne lærer grønlandske anatomiske og fysiologiske betegnelser.
  • At deltagerne bliver professionelle i den svære samtale med meget syge patienter og deres pårørende.

Undervisning:

Undervisningen vil finde sted på Peqqissaanermik Ilinniarfik. I kurset vil der være oplæg, dialog mellem underviser og deltager, arbejde med cases, forskellige øvelser samt informationssøgning. Det er derfor vigtigt, at I medbringer jeres egen computer eller smartphone.

 

 

Indhold:

Lovgivning og virksomhedsområde

Etik og moral – hvordan agerer en tolk i en svær samtale?

Patientologi

Kommunikation

Tavshedspligt / samtykke

Sundhedsfaglig terminologi

Anatomi og fysiologi

Kvalitetssikring – hvordan kan tolke bidrage til at sikre kvalitet?

Etablering af tværfagligt samarbejde

Professionalitet

Case arbejde

Informationssøgning: På Oqaasileriffiks hjemmeside, dansk/kalaallisut (oversættelse), Google og links

PI sørger for rejse, ophold og dagpenge.

Kursusgebyr 5000kr

Kursusdata

  • Id: AMA - Tolkekursus
  • Pris: 5000kr

Kursusevents

Det er ikke muligt at tilmelde dig til dette kursus


Yderligere information:

kan indhentes hos forstander

Bettina Hanghøj Johansen
E-mail: behj@nanoq.gl
Tlf.: (+299) 349950