[ Error ]

Program for Wellnessdagen på Peqqissaanermik Ilinniarfik

Torsdag, den 21. april 2016

8.15 – 8.45:       Morgenmad i kantinen. Derefter hjælper alle med at rydde op og tørre borde af.

8:45- 9:15:         Icebreaker i auditoriet. 

9.50 – 11.30:     Inuit games i ASK´s gymnastiksal. Der vil være mulighed for både at se, høre og prøve.

12:00 – 12.30:   Frokost i kantinen. Alle hjælper med at rydde op og tørre borde af.

12.30 – 13.15: Trommedansens historie v. / Leif Saandvig Immanuelsen

13.30 – 15.00:   Der kan vælges mellem følgende eftermiddagsaktiviteter:

  • Indendørs kajak i reb i klasselokale på skolen
  • Rapelling
  • Yoga i Nuuk fysioterapi
  • Crossfit i crossfit Inua.
  • Praktisk afprøvning af trommedans i auditoriet.

Sidste frist for tilmelding til aktiviteter er tirsdag den 19/4. Du kan kun skrive dig på 1 aktivitet.                                                                                           

15.00 – 16.00: Eftermiddagsmad i kantinen. Der er nok til alle selvom man kommer senere end kl.15.