[ Error ] Kl 13.00 velkomst

Kl.13.05 Tiltrædelsesforelæsning professor Lise Hounsgaard
Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab

Titel: Sygeplejeforskning er kommet for at blive i Grønland
Forelæsningen uddyber forskeruddannelsesinitiativer ved Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab og trækker på forskningsprojekter som har afsæt i sundhedsfaglige problemstillinger i Grønland med overvejende feltarbejde som forskningstilgang. Desuden kigger jeg i krystalkuglen som forskningsleder og professor ved instituttet med ansvar for praksisnær og anvendelsesorienteret forskning.

Kl. 13.45 Tiltrædelsesforelæsning adjungeret professor Peter Bjerregaard
Grønlands Center for Sundhedsforskning

Titel: 35 års forskning i folkesundhed i Grønland
Forelæsningen er en personlig rejse rundt i det grønlandske forskningslandskab og geografiske landskab. Folkesundhed er et bredt tema, og den nyudnævnte adjungerede professor har fornøjelsen af at være ansvarlig for forskning i de store folkesundhedsproblemer i Grønland. Det begyndte i Upernavik, og det var en tidligere Landslæge, der uforvarende satte det hele i gang. I 1980erne var der fokus på analyser af dødsårsager; i 1990erne blev samarbejdet omkring Befolkningsundersøgelserne etableret med det nyoprettede Direktorat for Sundhed; i 2000erne blev dette samarbejde udbygget og formaliseret, og i 2010erne er fokus vendt mod Inuuneritta, risikoadfærd og psykisk helbred.

Kl.14.25 Kort kaffepause

Kl. 14.40 Tiltrædelsesforelæsning adjungeret lektor Henning Slot Pedersen
Grønlands Center for Sundhedsforskning

Titel: Kalaalimerngit – en hjertesag
Med den traditionelle grønlandske kost som omdrejningspunkt gennemgås udviklingen siden 1982 af forskningen i hjertesygdomme, knogleskørhed, truslen med giftige kemikalier og senest klimaforandringer. Kost og miljø hænger tæt sammen¸rent vand og et rent ude- og indemiljø er ligeledes essentielt for sundheden nu og i fremtiden. Hvordan forskning omkring kost og kemi kan bidrage til sundhed. For den enkelte og for samfundet.

Kl.15.20 Tiltrædelsesforelæsning adjungeret klinisk lektor Michael Lynge Pedersen
Grønlands Center for Sundhedsforskning

Titel: Sundhedstjenesteforskning i Grønland
Forelæsningen fokuserer på sundhedstjenesteforskning og kvalitetsudvikling
Indenfor sundhedsvæsenet i Grønland. Gennem eksempler illustreres forskellige forskningsmæssige og uddannelse tiltag indenfor sundhedsvæsenet. De fremadrettede styrkede muligheder for forskning, uddannelse, kompetanceopbygning og kvalititsudvikling belyses.