Uddannelsen varer to år og består dels af praktik på en tandklinik og dels af 3 skoleophold på Peqqissaanermik Ilinniarfik i Nuuk af hver 8 ugers varighed. Det sidste skoleophold afsluttes med eksamen.

Derudover vil der være 4 ugers fjernundervisning i praktikuddannelsen. Sammenlagt 36 ugers teori. 

Praktikuddannelsen foregår på tandklinikken i din hjemby.

Under praktikperioden vil du få tildelt en praktikvejleder samt en kontaktperson.

Uddannelsesordning

Du skal søge online gennem sullissivik.gl. Du kan søge om optagelse til uddannelsen ved at klikke på den gule knap til selvbetjening ”ansøg om optagelse”.

Du skal bruge Nem ID/Mit ID til dette. I din ansøgning skal du medtage følgende dokumentationer: uddannelsespapirer fra igangværende uddannelse og/eller tidligere gennemført uddannelse.

Afgangsbevis fra Folkeskolen behøves ikke blive sendt med ansøgningen. Du kan også sende en motiveret ansøgning sammen med din ansøgning til uddannelsen.

Ansøgningsfrist 1. maj

https://www.sullissivik.gl/ Emner/Uddannelse/Uddannelser/ Erhvervsuddannelser_nyt-design

  • Afsluttet grønlandsk klinikassistentuddannelse eller
    Eksamen på gymnasialt niveau (studentereksamen)
  • Tilsagn om praktikplads på en tandklinik.

Du vil få en uddannelsesløn under hele din uddannelse. Under teoriopholdene vil du få tildelt kollegieværelse ved Kollegieadministrationens Fælleskontor i Nuuk.

Du kan under din uddannelse ikke medtage familie til Nuuk.