Uddannelsen varer to år og består dels af praktik på en tandklinik og dels af 3 skoleophold på Peqqissaanermik Ilinniarfik i Nuuk af hver 8 ugers varighed. Det sidste skoleophold afsluttes med eksamen.

Derudover vil der være 4 ugers fjernundervisning i praktikuddannelsen. Sammenlagt 36 ugers teori. 

Praktikuddannelsen foregår på tandklinikken i din hjemby.

Under praktikperioden vil du få tildelt en praktikvejleder samt en kontaktperson.

Der udbydes 10-12 praktikpladser i alt. Der skal udarbejdes en lærlingekontrakt i samarbejde med Majoriaq og arbejdsgiver. Derefter udfyldes et ansøgningsskema, som Majoriaq videresender til Peqqissaanermik Ilinniarfik.

Ansøgningsfrist 1. marts 

  • Eksamen på gymnasialt niveau (studentereksamen).
  • Afsluttet grønlandsk klinikassistentuddannelse
  • Tilsagn om praktikplads på en tandklinik

Du vil få en uddannelsesløn under hele din uddannelse. Under teoriopholdene vil du få tildelt kollegieværelse ved Kollegieadministrationens Fælleskontor i Nuuk.

Du kan under din uddannelse ikke medtage familie til Nuuk.

Relaterede filer