Hvad laver en sundhedsarbejder?

Desuden varetager sundhedsarbejderen grundlæggende præhospital behandling i bygden samt andre patientopgaver i samarbejde med anden sundhedsfaglig person, som har det overordnede ansvar for patienten.

Praktikuddannelsen foregår i 1. praktikperiode på det lokale sygehus / sundhedscenter eller evt i bygden.
I den 2. praktikperiode foregår praktikuddannelsen på det lokale sygehus / sundhedscenter / sygeplejestation.
Under praktikperioden vil du få tildelt en praktikvejleder samt en kontaktperson på Peqqissaanermik Ilinniarfik.

  • Tilsagn om praktik / lærlingekontrakt
  • FSA med min. D i grønlandsk og dansk samt E i regning og matematik
  • Ren straffeattest

Sundhedsarbejderuddannelsen varer 22 uger og består af først 6 ugers teori, derefter 5 ugers praktik. Dernæst igen 6 ugers teori og 5 ugers praktik.
Uddannelsen afsluttes i praktikken.

Du vil få en uddannelsesløn under hele din uddannelse. Under teoriopholdene kan du ansøge om et kollegieværelse ved Kollegieadministrationens Fælleskontor, KAF, i Nuuk.
Du kan ikke medtage familie til Nuuk under din uddannelse.

Du skal søge online gennem sullissivik.gl. Du kan søge om optagelse til uddannelsen ved at klikke på den gule knap til selvbetjening ”ansøg om optagelse”.

Du skal bruge Nem ID/Mit ID til dette. I din ansøgning skal du medtage følgende dokumentationer: uddannelsespapirer fra igangværende uddannelse og/eller tidligere gennemført uddannelse.

Afgangsbevis fra Folkeskolen behøves ikke blive sendt med ansøgningen. Du kan også sende en motiveret ansøgning sammen med din ansøgning til uddannelsen. 

Ansøgningsfrist 1. marts med opstart i august.

https://www.sullissivik.gl/ Emner/Uddannelse/Uddannelser/ Erhvervsuddannelser_nyt-design

Hvad laver en sundhedsarbejder?

En sundhedsarbejder yder bygdesundhedsarbejde i bygden / sygeplejestationer / sundhedscentre samt løser sundhedsfremmende og forebyggende opgaver i samarbejde med befolkningen i bygden.

Desuden varetager sundhedsarbejderen grundlæggende præhospital behandling i bygden samt andre patientopgaver i samarbejde med anden sundhedsfaglig person, som har det overordnede ansvar for

Patienten.

 

Adgangskrav:

  •  FSA med min. D i grønlandsk og dansk samt E i regning og matematik.
  •  Ren straffeattest

 

Uddannelsens opbygning.

Sundhedsarbejderuddannelsen varer 22 uger og består af  først 6 ugers teori, derefter 5 ugers praktik. Dernæst igen 6 ugers teori og 5 ugers praktik.

Uddannelsen afsluttes i praktikken.

 

Praktikpladser.

Praktikuddannelsen foregår i 1. praktikperiode på det lokale sygehus / sundhedscenter eller evt i bygden. I 2. praktikperiode foregår praktikuddannelsen på det lokale sygehus / sundhedscenter / sygeplejestation.

Under praktikperioden vil du få tildelt en praktikvejleder samt en kontaktperson på Peqqissaanermik Ilinniarfik.

 

Uddannelsesløn samt kollegiemuligheder under din uddannelse.

Du vil få en uddannelsesløn under hele din uddannelse. Under teoriopholdene vil du få tildelt kollegieværelse ved Kollegieadministrationens Fælleskontor i Nuuk.

Du kan under din uddannelse ikke medtage familie til Nuuk.

 

Ansøgningsprocedure.

Der udbydes 12 praktikpladser i alt. Der skal udarbejdes en lærlingekontrakt i samarbejde med Piarrersarfik og arbejdsgiver. Derefter udfyldes en ansøgningsskema, som Piarrersarfik videresender til Peqqissaanermik Ilinniarfik.

 

Ansøgningsfrist 1. marts

 

Uddannelsesbogen                 Uddannelsespjece