Hvad laver en portør-redder?

Desuden transporterer portør-reddere patienter og kører ambulance. Derfor er livreddende førstehjælp en væsentlig del af uddannelsen

Studiekontoret   står klar, hvis du har spørgsmål angående uddannelsen til portørredder.

  • Tilsagn om praktik / lærlingekontrakt
  • FSA med mindst D i grønlandsk og dansk samt E i regning og matematik
  • Kørekort
  • Ren straffeattest
  • Gennemført kursus i grundlæggende arktisk førstehjælp

1. praktikperiode foregår på elevens lokale sygehus, mens 2. praktikperiode tages på Dr. Ingrids Hospital. 
Under praktikperioden vil du få tildelt en praktikvejleder samt en kontaktperson på Peqqissaanermik Ilinniarfik.

Studiekontoret informerer om ansøgningsprocedure, mulighed for uddannelsesstøtte, kollegiemuligheder, og hvad du ellers måtte have af spørgsmål af praktisk art.

Portør-redderuddannelsen varer 22 uger (cirka 5 måneder) og består af 4 ugers teori og dernæst 6 ugers praktik. Herefter følger yderligere 4 ugers teori og 6 ugers praktik. Uddannelsen afsluttes med 2 ugers teori, og der afholdes en afsluttende eksamen. 
Teori-undervisningen foregår på Peqqissaanermik Ilinniarfik i Nuuk.

I tilknytning til ansøgningsskemaet skal ansøger vedlægge skemaet om tilsagn til lærlingeplads. Ansøger skal selv kontakte det lokale sundhedscenter/sygehus for at ansøge om tilsagn om en lærlingeplads. Lærlingekontraktskemaet kan hentes på det lokale Majoriaq.