Idet der er foretaget en realkompetencevurdering, forventes det, at deltageren er i besiddelse af en vis faglig viden allerede ved uddannelsesstart, ligesom det forventes, at deltager aktivt inddrager praksiserfaringer i undervisningen for at løfte sine erfaringer til et højere fagligt niveau.

Uddannelsen stiller krav til deltagelse i undervisningen og ansvarlighed i forhold til at nå uddannelsens mål.

Deltager kan efter endt uddannelse ansættes inden for:

  • Hjemmehjælpen
  • Pleje og omsorgsinstitutioner

Ansøgeren til sundhedshjælperuddannelsen med realkompetencevurdering kan optages, hvis ansøgeren opfylder følgende:

  • Alder: Minimum 28 år
  • Relevant arbejdserfaring svarende til minimum 2 år på fuldtid.
  • Ren straffeattest
  • Nuværende arbejdsgivers vurdering af faglige og personlige kompetencer samt sproglige færdigheder i grønlandsk og dansk.
  • Arbejdsgiver udfylder den vedlagte arbejdsgivererklæring

Aflønning: Under teoriperioden udbetales der kursusgodtgørelse på 650 kr./pr. dag til arbejdsgiver.

Praktik: Arbejdsgiver er ansvarlig for aflønning af deltager (alm. SIK løn) samt afkrydsning af skema som er udarbejdet af PI.

PI kursusafdeling sørger for rejse, ophold og kursusgodtgørelse

Det er ikke muligt at medbringe børn under teoriophold

Sted: Peqqissaanermik Ilinniarfik

Tilmeldingsfrist: 1. december 2023

Arbejdsgivererklæring sendes til: pipost@nanoq.gl senest den 1. december 2023.

Praktiske oplysninger

Kursusdata

  • Id: RKV-uddannelse til sundhedshjælper 2024

Kursusevents

Det er ikke muligt at tilmelde dig til dette kursus


Yderligere information:

kan indhentes hos forstander

Bettina Hanghøj Johansen
E-mail: behj@nanoq.gl
Tlf.: (+299) 349950