Peqqissaanermik Ilinniarfik kan med glæde meddele, at der igen i 2023 startes en uddannelse til sundhedshjælper efter en realkompetencevurdering.

Uddannelsen til sundhedshjælper efter en realkompetencevurdering varer sammenlagt 41 uger, hvoraf 25 uger er teori og 16 uger er praktik.

Idet der er foretaget en realkompetencevurdering forventes det, at deltageren er i besiddelse af en vis faglig viden allerede ved uddannelsesstart, ligesom det forventes, at deltager aktivt inddrager praksiserfaringer i undervisningen for at løfte sine erfaringer til et højere fagligt niveau.

Uddannelsen stiller krav til deltagelse i undervisningen og ansvarlighed i forhold til at nå uddannelsens mål.

Deltager kan efter endt uddannelse ansættes inden for:

  • Hjemmehjælpen
  • Pleje og omsorgsinstitutioner

Ansøgeren til sundhedshjælperuddannelsen med realkompetencevurdering kan optages, såfremt ansøgeren opfylder følgende:

  • Alder: Minimum 30 år
  • Relevant arbejdserfaring svarende til minimum 3 år på fuldtid.
  • Ren straffeattest
  • Nuværende arbejdsgivers vurdering af faglige og personlige kompetencer samt sproglige færdigheder i grønlandsk og dansk.
  • Arbejdsgiver udfylder den vedlagte arbejdsgivererklæring

Aflønning: Under teoriperioden udbetales der kursusgodtgørelse på 650 kr./pr. dag til arbejdsgiver.

Praktik: Arbejdsgiver er ansvarlig for aflønning af deltager (alm. SIK løn) samt afkrydsning af skema som er udarbejdet af PI.

PI kursusafdeling sørger for rejse, ophold og kursusgodtgørelse

Det er ikke muligt at medbringe børn under teoriophold

Sted: Peqqissaanermik Ilinniarfik

Tilmeldingsfrist: 1. december 2022

Arbejdsgivererklæring sendes til:pipost@nanoq.glsenest den 1. december 2022.

Praktiske oplysninger

Kursusdata

  • Id: RKV uddannelse til sundhedshjælper

Kursusevents

Det er ikke muligt at tilmelde dig til dette kursus


Yderligere information:

kan indhentes hos forstander

Bettina Hanghøj Johansen
E-mail: behj@nanoq.gl
Tlf.: (+299) 349950