Modul 1: 30. august – 2. september 2022

Modul 2: 5. september – 9. september 2022

AMA-Kursus for kommende praktikvejledere for sundhedsassistentelever. Kurset er fordelt over 2 moduler. Tilmelding sker én gang og er til begge moduler

Formålet er at: Deltagerne bliver præsenteret for og får viden om, strukturen af den nye uddannelsesplan (2017) og uddannelsesbog (2022), samt erhverver sig redskaber til at kunne udøve den bedst mulige praktikvejledning til sundhedsassistentelever i deres praktikperioder.

Mål for 1 modul er, at deltageren:

 • får viden om strukturen af den gældende uddannelsesbog og uddannelsesplan.
 • får viden om mål for praktikuddannelsen.
 • bliver klædt på til at tage ansvaret for afvikling af praktikuddannelsen.
 • kan anvende den gældende uddannelsesbog til at tilrettelægge praktikvejledning i alle praktikperioder.
 • får viden om hvordan praktik niveauer i praktikuddannelsen er præsenteret og hvordan de i praksis kan anvendes som læringsmål.
 • får en viden om vurdering af elevens personlige kompetencer.
 • får viden om simulationsbaseret undervisning og rollen som facilitator.
 • bliver klædt på til at kunne udarbejde en praktikstedsbeskrivelse.

Mål for 2 modul er, at deltageren:

 • får en forståelse af sygeplejeprocessen som arbejdsmodel for SA
 • får viden om taksonomier
 • kan anvende refleksion i rollen som vejleder
 • får en viden om læreprocesser
 • får en viden om vejledning og vejlederroller
 • får viden om læringsredskaber i praksis
 • bliver rustet til at kunne varetage vejledning i praktikopgaveskrivning

Målgruppe: Sundhedsassistenter

Sprog: Undervisningen foregår på dansk/grønlandsk i Peqqissaanermik Ilinniarfik.

Undervisningsform: Teoretiske oplæg, plenum diskussioner og gruppearbejde.

Undervisere: Sygeplejefaglige/sundhedsfaglige undervisere med indsigt i de grundlæggende sundhedsuddannelser i Grønland

PI sørger for rejse, ophold og dagpenge.

Kursusgebyr: 10.000 kr.

Kursusdata

 • Id: praktikvejlederkursus vejledere 2022
 • Pris: 10.000 kr.

Kursusevents

Det er ikke muligt at tilmelde dig til dette kursus


Yderligere information:

kan indhentes hos forstander

Bettina Hanghøj Johansen
E-mail: behj@nanoq.gl
Tlf.: (+299) 349950