Hvad er formålet med Nøglepersonuddannelsen?

Formålet med uddannelsen er at uddanne fagpersoner, der er uddannet til at se og opdage forskellige former for afhængighed, motivere til behandling og udbrede kendskab til behandlingssystemet i Grønland. Yderligere er formålet at uddanne nøglepersoner med et ønske om at videreuddanne sig til rusmiddelbehandlere.

Efter uddannelsen kan du som nøgleperson bidrage til at hjælpe borgere med afhængighed af rusmidler og spil på din arbejdsplads, får den hjælp, de har behov for. Uddannelsen varer 11 undervisningsdage.

Hvem henvender Nøglepersonuddannelsen sig til?

Uddannelsen henvender sig til alle faggrupper i sundhedsvæsenet, døgninstitutioner, uddannelsesinstitutioner, kommunale forvaltninger og private virksomheder.

Efter uddannelsen er du uddannet nøgleperson og har mulighed for at ansøge om optagelse på Rusmiddelbehandleruddannelsen.

Adgangskrav:Mellemlang videregående uddannelse inden for et relevant område, fx det socialfaglige, pædagogiske eller sundhedsfaglige område.

Andre fagpersoner vil efter personlig vurdering kunne tilbydes optagelse, såfremt der foreligger dokumentation for anden relevant uddannelse eller erfaring med rusmiddelbehandling.

Praktiske forhold

Nøglepersonuddannelsen afholdes på Peqqissaanermik Ilinniarfik i Nuuk i perioden fra den 24. oktober – 04. november 2023.

Deltagelse på uddannelsen er gratis og inklusive undervisningsmaterialer samt forplejning formiddag, frokost og eftermiddag på alle kursusdage.

Deltageren/arbejdsgiver skal selv arrangere rejse og ophold ifm. uddannelsen og hermed.

Undervisningen foregår på dansk

Bemærk: Din ansøgning vil blive behandlet, og du er ikke garanteret optagelse, før du har modtaget et optagelsesbrev.

Husk din arbejdsgiver skal begrunde din ansøgning.

Kursusdata

  • Id: Nøglepersonuddannelsen
  • Pris: Gratis

Kursusevents

Det er ikke muligt at tilmelde dig til dette kursus


Yderligere information:

kan indhentes hos forstander

Bettina Hanghøj Johansen
E-mail: behj@nanoq.gl
Tlf.: (+299) 349950