I dag den 15. juni 2016 klokken 13.30 blev der holdt afslutningshøjtidelighed for 6 nyuddannede grønlandske tandplejere, som har gennemført deres uddannelse gennem de forløbne to år. De seks kvinder har alle fået topkarakterer til deres afsluttende eksamen.

 

Uddannelsen har bestået af praktik på tandklinikkerne rundt om i landet og skoleophold på Peqqissaanermik Ilinniarfik. Her har undervisere fra Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet stået for undervisningen. Uddannelsen er specielt tilrettelagt til at varetage opgaverne i tandplejen i Grønland.

I forhold til tidligere hold på uddannelsen har der været lagt større vægt på, at de studerende opnår kompetencer i sundhedspædagogik og i at arbejde sundhedsfremmende. Helt i tråd med den strategi som er lagt i tandplejen. Udfordringen består i at hjælpe børn og unge til aktivt at handle så de beholder eller opnår en sund mund. De som ikke umiddelbart formår dette kan støttes til at forebygge tandsygdomme og få behandles deres syge tænder og munde. De sunde valg kan man så håbe kommer på et senere tidspunkt. Det er ikke muligt at behandle sig til sundhed.

De nye tandplejere ved hvad der skal til, at man opnår funktionsdygtige tænder og sunde munde hele livet. De ser frem til at bruge deres viden på at hjælpe interesserede forældre, børn, unge og voksne i at lære, hvordan de skal leve og handle for at dette kan blive til virkelighed. 

 

De nye tandplejere er fra venstre:

Pani Pipaluk Nathansen, Nuuk

Mannannguaq Egede Mathæussen, Nuuk

Paneeraq Sandgreen, Aasiaat

Elisabeth Kleist, Sisimiut

Tina Holm Fisker, Nuuk

Biibi-Tove Rethmar, Narsaq