Den 14. juni underskrev Peqqissaanermik Ilinniarfik en samarbejdsaftale med Social – og Sundhedsskolen i Silkeborg.

Visionen for samarbejdet er at udvikle nye tiltag og være på forkant med nye politiske og faglige udfordringer på skolernes fagområder.
Desuden vil der ligeledes blive set på muligheder for samarbejde i nordiske projekter.

Samarbejdet etableres dels for at sikre nødvendige kompetencer i opgaveudførelse og dels for at udvikle forretningsområder hos begge institutioner.

Der vil være samarbejde indenfor:
Undervisning, konsulentopgaver, udveksling af erfaringer og lærere samt samarbejde om udvikling og gennemførelse af andre initiativer og projekter, der tjener begge institutioners interesse.

I forbindelse med underskrivelse af samarbejdsaftalen var vicedirektør Karen Brix Roed og Afdelingsleder, uddannelseskonsulent Lise Knokgaard på besøg fra den 13. – 16. juni.

Det blev til to meget spændende og inspirerende dage, hvor der var oplæg fra SOSU-skolen i Silkeborg om forløb, som skal være med til at løfte ufaglærte til faglærte inden for sundhedsområdet, og til forløb for unge, der ikke er uddannelses- og jobparate.
Desuden var der oplæg omkring de nye ændringer af sundhedsuddannelserne i Danmark

Ved nogle af møderne deltog repræsentanter fra arbejdsmarkeds-, undervisnings- og socialdepartementet fra Grønlands Selvstyre.

På billedet ses fra venstre Forstander Lisa Ezekiassen og Vicedirektør Karen Brix Roed.