Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab holdt en festlig dimission for 5 nyuddannede sygeplejersker på Peqqissaanermik Ilinniarfik fredag den 24. juni. To af holdets studiekammerater bliver færdige til jul. –

Der var ros fra den eksterne censor fra det danske censorkorps for det høje niveau og de studerendes seriøse tilgang til sygeplejefaget.

Det er en glæde at vi nu kan sende yderligere en lille flok sygeplejersker ud i praksis. Der er nu uddannet 145 sygeplejersker – og  der er hårdt brug for dem udtaler Institutleder Suzanne Møller.

På billedet ses fra venstre: Signe Petersen, Maja Madsen, Karina Kleist ,Jane Kreutzmann og Tabitha Berthelsen.