Hermed har vi den glæde at meddele jer at Peqqissaanermik Ilinniarfik i samarbejde med Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse udbyder ældreassistentspecialiseringen 28.juli 2014.

Link til beskrivelse af Specialiseringsmodulet for ældre assistenter.