Kursus i medicinadministration.

Kurset henvender sig til sundhedsassistenter ansat i Sundhedsvæsenet og kommuner.

Formål:

At øge sundhedsassistenternes viden om farmakologi og medicinadministration,

At sikre højere kompetencer i forhold til medicingivning. Herunder, administrationsformer, sikkerhed og lægemiddelregning.

At give sundhedsassistenten redskaber til sikker medicinadministration.

At skabe fokus på typiske fejl kilder i forhold til medicin administration.

Indhold:

  • Almen og speciel farmakologi
  • Lovgivning, instrukser, vejledninger og lokale procedurer til at forklare sundhedsassistentens ansvar og kompetenceområde
  • Kvalitetssikring og utilsigtede hændelser (UTH)
  • Anatomi og fysiologi til at forklare lægemidlers farmakokinetik, herunder absorption, distribution og elimination og farmakodynamik.
  • Patientsikkerhed og forebyggelse af fejl ved medicinhåndtering.
  • ATC-koder
  • Lægemiddelregning
  • Sundhedspædagogiske metoder, redskaber og praksisformer, herunder vejledning, motivation og selvadministration i samarbejdet med borgere, patienter og pårørende i primær og sekundær sektor

 

Kursusbevis:

Kurset afsluttes med en prøve, som skal bestås for at der kan udstedes kursusbevis

Der vil være mulighed for en omprøve ca. 1 måned efter kurset er sluttet.

 

Praktiske oplysninger:

Sted: Peqqissaanermik Ilinniarfik, Svend Jungep Aqq. 2, 3900 Nuuk

Tidspunkt:  den 11. september til og med den 29. september 2023

Deltagere: Max 15

Undervisningssprog: Dansk.

Underviser: Marianne Kjærsgaard, Intensiv sygeplejerske, Cand. Cur.

Rejser og ophold bestilles samt afholdes af Peqqissaanermik Ilinniarfik.

Kursusgebyr:  12.500 kr.

Tilmeldingsfrist: 30. juli 2023

 

Kontakt: Peqqissaanermik Ilinniarfik på tlf.: 349950 eller e-mail: pipost@nanoq.gl 

Kursusdata

  • Id: Kursus i medicinadministration
  • Pris: 12500

Kursusevents

Det er ikke muligt at tilmelde dig til dette kursus


Yderligere information:

kan indhentes hos forstander

Bettina Hanghøj Johansen
E-mail: behj@nanoq.gl
Tlf.: (+299) 349950