Taakku tassaapput Peqqissaanermik Ilinniarfimmi tarnikkut katsorsaasutut ilinniarnerminnik naammassinnittut holdit aappassaat, ilinniartitaanerlu maanna iluatsilluareerpoq.

Ukiut sisamat ingerlaneranni imminnut malittariillutik inuttut ilinniakkatigullu ineriartorput maannalu sulilernissaminnut piareerlutik.

Peqqissaanermik Ilinniarfimmit pilluaqquagut siunissamilu sulinerminni iluatsitsilluarnissaannik kissaallugit.