Psykoterapeutstuderende er halvvejs i uddannelsen

Siden november 2016 har 28 psykoterapeutstuderende været i gang med at uddanne sig til certificeret narrativ/systemisk familie- og psykoterapeut. Uddannelsen er modulopbygget med i alt 16 moduler og tager 4 år

De studerende er nu halvvejs gennem deres studie og samtlige studerende, der startede i november 2016, er fortsat i gang med uddannelsen. De studerende har arbejdet hårdt med den narrative tilgang til terapi og systemisk familieterapi og er nu klar til i deres 3 uddannelsesår, at arbejde terapeutisk med traumer og de eftervirkninger traumer kan have i livet.

Uddannelsen er en del af Naalakkersuisuts indsats for at sikre forbedrede vilkår for børn og familier. De studerende gør allerede nu brug af deres viden og færdigheder til gavn for de mennesker, de møder i deres arbejde i kommunalt regi eller i Selvstyret.

På grund af det store behov for psykoterapeuter og på grund af uddannelsens store succes har Departementet for Sociale anliggender og Justitsområdet valgt at starte endnu et hold i slutningen af 2018.

Uddannelsen foregår ved Peqqissaanermik Ilinniarfik i et tæt samarbejde med SIF i Danmark ( Systemisk Institut for Familieterapi ), som også sender undervisere til Nuuk til alle moduler  www.sif-udd.dk