I dag, den 1. februar 2018 har de første uddannede støttepersoner fået overrakt deres eksamensbeviser ved et festlig arrangement på Peqqissaanermik Ilinniarfik.

En lignende uddannelse findes ikke, så uddannelsen er helt speciel for Grønland.

 

Støttepersonuddannelsen er en 1½ årig uddannelse, som retter sig mod at yde støtte og omsorg for borgere med en psykisk lidelse.

Uddannelsen veksler mellem skoleophold og praktik inden for det socialpsykiatriske område, og uddannelsen stiller store krav til elevernes faglige kompetencer, men de vil også komme til at stå i arbejdssituationer, hvor  der vil blive stillet krav til deres personlige kompetencer.

Støttepersonen arbejder ud fra en recovery-rehabiliterende tilgang og det kan fx.  være at yde støtte til borgeren med en psykisk lidelse,  så denne kan genskabe kontrollen over eget liv, kan mestre hverdagslivet, kan få kontakt med familie og venner, kan få et arbejde, kan komme i uddannelse eller deltage i andre meningsfulde netværk og fællesskaber.

Støttepersonuddannelsen har derfor et meget stor betydning for at det enkelte menneske kan få så normal en hverdag som muligt på trods af en psykisk lidelse.

De første færdiguddannede støttepersoner har gennemført deres uddannelse med et meget flot resultat.

 

Støttepersonerne er:

Sussie Lyberth, Nuuk
Johanne Geisler, Upernavik

Aqqalu K. Mortensen, Nuuk

Sara Markussen, Sisimiut

Lea Ignatiussen, Tasiilaq

Anders Uitsatikiseq, Tasiilaq