Der var dimission på Peqqissaanermik Ilinniarfik torsdag den 27. september, hvor et hold på i alt 12 glade nyuddannede sundhedshjælpere blev fejret på festlig vis med taler og sang. 

Holdet påbegyndte deres uddannelse den 1. marts 2017 og efter 1½ år med teori og praktik står de nu med deres velfortjente eksamensbeviser i hånden. Skolen er meget stolte af dette hold, som har udmærket sig med et flot eksamensresultat. 

De nye sundhedshjælpere er: Bent Ingnatiussen, Tasiilaq
Teresie Geisler, Nuuk
Sussi Reimer, Uummannaq
Lone Frederiksen, Aasiaat
Marie Kristensen, Upernavik
Oline Ignatiussen, Tasiilaq
Arnannguaq Johnsen, Paamiut
Anna Sofie Johansen, Qaqortoq
Arnakitsoq Larsen, Aasiaat
Sara Petersen, Nanortalik
Karen H. Ignatiussen, Nuuk
Natuk Petersen, Nuuk