Der blev slået katten af tønden på Peqqissaanermik Ilinniarfik mandag den 20. januar for alle elever og personale

på brancheskolen. Derefter var der lækre fastelavnsboller - og fælles hygge og leg i kantinen.