Søndag den 12. juni var der afslutning for 22 nyesmåbørnskonsulenter.

Det blev fejret med en festlig afslutning på Peqqissaanermik Ilinniarfik.

Småbørnskonsulentuddannelsen er et modulopbygget uddannelsesforløb på 6 moduler.

Uddannelsen retter sig mod småbørn med fokus på barnets behov og udvikling.

Uddannelsen afvikles i samarbejde med Toftemosegård.

På billedet ses holdet med deres underviser Kari Killén.