Vi har den glæde at, meddele jer at Peqqissaanermik Ilinniarfik nu udbyder psykoterapeutuddannelsen i samarbejde med SIF – Systemisk Institut for Familieterapi.

Psykoterapeutuddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde med individuelle, par og grupper og familieterapi. Uddannelsen i Grønland er tilpasset den grønlandske kultur og SIF vil i uddannelsesforløbet være meget opmærksom på at, den teori der præsenteres skal være anvendelig i en grønlandsk kontekst.

Psykoterapeutuddannelsen retter sig til:

Deltagere med en mellemlang videregående uddannelse inden for det sociale – pædagogiske- og sundhedsfaglige område, og er offentlig ansat.

Arbejdsgiver skal sikre sig at ansøger kan deltage i alle moduler.

Praktiske forhold:

Psykoterapeutuddannelsen består af 4 årlige moduler. Alle modulerne er af 5 dages varighed. Der undervises fra kl. 9:00 til kl. 18:00 og to aftener på ugemodulerne vil der være basisgruppe og øvelser. Modulerne starter søndag og slutter torsdag. Uddannelsen forgår på Peqqissaanermik Ilinniarfik i Nuuk. Udover de 4 årlige moduler skal de studerende også gå i egenterapi i en gruppe. Denne egenterapi varetages på 2., 3. og 4. år af grønlandske terapeuter. Der gøres opmærksom på, at deltagelse i uddannelsen forpligter man sig til at deltage i hele uddannelsesforløbet.

Uddannelsen starter d. 20. november 2016 og slutter i 2020.

  1. Modul - Intro: 20. november – 24. november 2016

  2. Modul – Narrativ terapi: 5. februar – 9. februar 2017

  3. Modul – Udviklings psykologi: 7. maj – 11. maj 2017

  4. Modul – Narrativ terapi og eksamen: 20. august – 24. august 2017

  5. Modul – Seksuelle overgreb: 22. oktober – 26. oktober 2017

  6. Modul – Systemisk tilgang: 25. februar – 1. marts 2018

  7. Modul – Systemisk tilgang: 13. maj – 17. maj 2018

  8. Modul – Narrativ terapi og eksamen: 12. august – 17. august 2018

Datoer for de sidste 2 år kendes endnu ikke.

Deltagelse på modulerne er gratis. Der vil være forplejning på alle kursusdage.

Rejser, ophold og dagpenge dækkes af Peqqissaanermik Ilinniarfik. Der skal påregnes udgifter til litteratur.

Program for de enkelte moduler vil senere blive lagt på hjemmesiden: www. pi.gl

Ansøgningsfrist: 14. Oktober 2016

Ansøgningen (se vedlagte ansøgningsskema) sendes til:

Peqqissaanermik Ilinniarfik

Svend Jungep Aqq. 2

Postboks 1499,

3900 Nuuk

e-mail: cfspost@nanoq.gl

 

Yderligere information:

Yderligere information kan indhentes hos områdeleder Else Thygesen, e-mail: ethy@nanoq.gl tlf.: 349382.

Vil du læse mere om SIF: http://www.sif-udd.dk/