Der var dimission på Peqqissaanermik Ilinniarfik torsdag den 22. september hvor man fejrede et nyt hold på ialt 15 nyuddannede sundhedshjælpere.
Holdet påbegyndte deres uddannelse den 1. marts 2015 og efter 1½ med teori og praktik står de nu med deres velfortjente eksamensbeviser i hånden.

Her ses de nye sundhedshjælpere:

Gerda Petrussen, Nanortalik
Sara Mouritzen, Aasiaat
Tuperna Johnsen, Qeqertarsuatsiaat  Nuuk
Ivalu Møller, Qaqortoq
Lone F. Zethsen, Aasiaat
Regine Løvstrøm, Upernavik
Inuk Møller, Upernavik
Maren Hansen, Qasigiannguit
Kristine Lyberth, Maniitsoq
Arnaaraq Abelsen, Qaqortoq
Pitra Lyberth, Qasigiannguit
Silbat Kûitse, Kuummiut Tasiilaq
Else L. Mogensen, Paamiut
Anja Egede Barlaj, Nuuk
Rosine Magnussen, Nuussuaq