20 nye småbørnskonsulenter afsluttede den 20. august deres uddannelsesforløb på Peqqissaanermik Ilinniarfik.

Småbørnskonsulentuddannelsen er et modulopbygget uddannelsesforløb og består 5 moduler som løber over et år. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Psykologiselskabet Toftemosegård i Danmark.

Uddannelsen har fokus på barnets behov og udvikling og er derved med til at sikre barnet en tryg opvækst.

Det er en glæde, at der er stor interesse for uddannelsesforløbet og allerede den 21. august starter der et ny hold på 22 på uddannelsesforløbet.

De færdige småbørnskonsulenter er:

Nukannguaq Heilmann Platou
Laila Ludvigsen
Ane Sofie Skifte
Sabine Juul Pedersen
Parma Rosvig Pedersen
Najarâk Olesen
Kirsten Brandt Davidsen
Dina Hansen
Margrethe Kreutzmann
Najaaraq Røddik
Vibeke Biilmann
Regine Ostermann Bjerregård
Solweig Mølgård
Elna Knudsen
Navarana Kotalawala
Kitty Nielsen
Judithe Lindberg
Nina Richter
Anita Iversen
Susanne Løvstad Ostermann