Fredag den 12.12.14 dimitterede det første hold sundhedsassitenter der har specialiseret sig til ældreassistent v/ Brancheskolen Peqqissaanermik Ilinniarfik.

Baggrunden for ældreassistentuddannelsens tilblivelse skal ses med baggrund i at der er et stigende antal ældre i Grønland og tendensen ser ud til at fortsætte. Denne tendens medfører flere ældre med en længere levealder. Det stadigt stigende antal ældre har sundhedsproblemer, såsom flere samtidige sygdomme, demens, fysiske og psykiske, social psykiatriske funktionsnedsættelser og – tab samt forestående tab af liv og har dermed brug for en mere specialiseret pleje. Andre har behov for rehabiliterende aktiviteter eller interventioner for at kunne vedligeholde og bevare fysiske, psykiske og sociale funktionsevne.

De kommunale myndigheder ønsker derfor at sundhedsassistenter tilegner sig kompetencer til selvstændigt at kunne varetage områder indenfor ældreområdet, for at kunne imødekomme behovet for den specialiserede pleje.

Uddannelsen varer i 5 måneder med skiftende teori- og praktikperioder.

De nye ældreassistenter er:

  • Marie Mathiassen, Neriusaaq Maniitsoq
  • Inger Larsen, Maniitsup Peqqissaavia Maniitsoq
  • Petrine Josefsen, Neriusaaq Maniitsoq
  • Karen Johannessen, Utoqqaat Illuat, Upernavik
  • Sara Karlsen, Utoqqaat Illuat, Upernavik
  • Else Marie Nielsen Utoqqaat Angerlarsimaffiat, Sisimiut
  • Christina Denbæk Ippiarsuk, Nuussuaq
  • Lone Ellingsgaard Isaksen, Utoqqaat Illuat Nuuk