I dag torsdag den 4.12.2014 har Peqqissaanermik Illinniarfik holdt dimission for 7 nyuddannede unge kvinder, som alle har bestået deres eksamen som tandklinikassistenter.

Uddannelsen har foregået dels på tandklinikkerne rundt om i Grønland, dels på Peqqissaanermik Illinniarfik og dels via fjernundervisning. Undervisningen af eleverne er leveret af faglærere fra Skolen for klinikassistenter og tandplejere ved Københavns universitet.

Uddannelsen er 2 årig og veksler mellem praktik på tandklinikkerne, 2 x 6 ugers og 1 x 2 ugers skoleophold på Peqqissaanermik Illinniarfik i Nuuk.

De nye tandklinikassistenter er:

  • Tabia Platou, Maniitsoq
  • Elisabeth Kleist, Sisimiut
  • Lone Hansen, Paamiut
  • Henriette Johansen, Nanortalik
  • Biibi-Tove Rehtmar, Narsaq
  • Paneeraq Sandgreen, Aasiaat
  • Martha Olsen, Nuuk