Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab holdt en festlig dimission for 10 nyuddannede sygeplejersker ved Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Det skete på Peqqissaanermik Ilinniarfik den 24. juni 2014.

Det er fra venstre:

Iben Egede Pedersen, Dorthe Kreutzmann, Arnaaraq Siegstad, Maja Steffens, Uiloq Heilmann, Ina Kilimi Mikaelsen, Bolette- Marie Olsen, Anna Albrechtsen, Beannguaq Høyer og Najannguaq Berthelsen.