Traumebehandleruddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde med forskellige metoder i terapeutisk traumearbejde med børn, unge og voksne.

Igennem uddannelsens moduler vil du opnå:

  • viden om hvordan man kan arbejde med mennesker som er ramt af enkeltstående kriser, udviklingstraumer og sorg
  • viden om og færdigheder i at støtte mennesker der har været udsat for traumer i at genetablere fornemmelsen af sig selv
  • færdigheder til at arbejde med kroppens spændingstilstande og stabilisere nervesystemet
  • viden om og færdigheder i, hvordan du i samtaler kan gøre sproget sanseligt og hvordan du kan sprogliggøre sansninger
  • viden om og færdigheder i at arbejde med vold, misbrug og seksuelle overgreb

Traumebehandleruddannelsen retter sig til:

Offentligt ansatte, som er uddannet som psykolog eller psykoterapeut.

Praktiske oplysninger:

Uddannelsen starter den 31. oktober 2023 og er opbygget over 4 moduler á 4 dages varighed. Uddannelsen afvikles på Peqqissaanermik Ilinniarfik.

Tidspunkter for modulerne 2023 og 2024

Modul 1:  31. oktober – 3. november 2023

Modul 2:  26. februar – 29. februar 2024

Modul 3:  3. juni - 6. juni 2024

Modul 4:  23. september – 26. september 2024

Se beskrivelsen her:

Undervisningen foregår på dansk. 

Deltagelse på modulerne er gratis og der vil være forplejning på alle kursusdagene.

Deltagerne skal selv bestille og betale for rejser og ophold. PPK ansatte kan søge KursusFonden.

Der skal påregnes udgifter til litteratur.

Yderligere information:

Yderligere information kan indhentes hos fungerende forstander Navarana Johansen e-mail: njon@nanoq.gl tlf.: 349950.

Vil du læse mere om SIF: http://www.sif-udd.dk

Kursusdata

  • Id: Traumebehandleruddannelse

Kursusevents

Det er ikke muligt at tilmelde dig til dette kursus


Yderligere information:

kan indhentes hos forstander

Bettina Hanghøj Johansen
E-mail: behj@nanoq.gl
Tlf.: (+299) 349950