Kompetenceudviklingsprojekt for Tolke i Sundhedsvæsenet.

 

Udbydes af Peqqissaanermik Ilinniarfiks i samarbejde med Sundhedsvæsenet.

Kurset er fordelt over 2 moduler. Tilmelding sker én gang og er til begge moduler

Modul 1: 2.oktober – 6. oktober 2023

Modul 2: 4.december – 8. december 2023

 

Målgruppe: Ufaglærte tolke ansat i Sundhedsvæsenet.

Gruppen af tolke i shv er tolke som varetager tolkefunktionen enten som fuldtidsansat, eller som sekundært, hvor de ud over deres primær funktion, også varetager tolkefunktionen. Tolkene skal ikke have anden uddannelsesmæssig baggrund.  

Læringsmål/ udbytte: Der ønskes en nivellering af tolkenes kompetencer og en samtidig løft af kompetenceniveauet.

Formålet er, at deltagerne opnår nye kompetencer, hvor forløbet afsluttes med opfølgning og bearbejdning af deltagernes viden. Der lægges vægt på at dette sker i et professionelt fællesskab, hvori den enkelte efterfølgende kan finde støtte og yderligere læring.

Mål

 • At deltager få kendskab til tolkens virksomhedsområde
 • At deltager bliver bevidst om eget ansvars – og kompetenceområde
 • At deltager lærer selvstændigt at reflektere over egen praksis ved at anvende cases, som deltager har medbragt fra egen praksis.
 • At deltager lærer at udøve en god etisk og ansvarlig praksis
 • At deltager lærer at, tolke således der tages hensyn til patientens tarv og individuelle omstændigheder behov og værdier.
 • At deltager lærer at tage initiativ til at fremme et respektfuld samarbejde, fagligt og tværfagligt

Undervisning: Undervisningen vil foregår på Peqqissaanermik Ilinniarfik - I forløbet vil der være oplæg, informationssøgning, øvelser, cases, hjemmeopgaver m.v.

 

 

Indhold:

 • Lovgivning og virksomhedsområde
 • Etik og moral – hvordan agere en tolk i en svær samtale
 • Patientologi
 • Kommunikation
 • Tavshedspligt / samtykke
 • Informationssøgning
 • Sundhedsfaglig terminologi
 • Anatomi og fysiologi
 • Kvalitetssikring – hvordan kan tolk være med til at sikre kvalitet
 • Etablering af tværfagligsamarbejde
 • Professionalitet
 • Under kurset vil deltagerne lære og selv afprøve om informationssøgning; Oqaasileriffiks hjemmeside, Dansk/kalaallisut (oversættelse), google, http;….LINK’s
 • Forudsætning/Forberedelse: udarbejdelse af case (en svær samtale/tolkning – svær sygdomsemne) beskrivelse af en hændelse mellem modulerne data vedr. pt. Alder – køn problemstilling – aftalt eller akut samtale mellem læge – situationsbeskrivelse. (denne metode kan være en støtte og hjælp for deltagernes kobling teori og praksis)

Peqqissaanermik Ilinniarfik sørger for rejse og ophold.

Kontakt: Peqqissaanermik Ilinniarfik tlf: 349950 eller på e-mail: pipost@nanoq.gl

Kursusdata

 • Id: Kompetenceudviklingsprojekt for Tolke i Sundhedsvæsenet

Kursusevents

Det er ikke muligt at tilmelde dig til dette kursus


Yderligere information:

kan indhentes hos forstander

Bettina Hanghøj Johansen
E-mail: behj@nanoq.gl
Tlf.: (+299) 349950