Kurser Vilkår
Praktikvejlederkursus for kommende vejledere for støttepersoner, portørreddere og sundhedshjælpere AMA
Genopfriskningskursus for portørreddere AMA
Demensspecialisering
Efteruddannelse af sundhedsassistenter
Efteruddannelsesforløb for Klinikassistenter
Familiekonsulent uddannelse
Har du med skolebørn at gøre?
Kursus i demenspleje
Kursus i medicinadministration

5 dages kursus i palliativ pleje og fysioterapi for sundhedshjælpere

Ledelse og samarbejde for sundhedsassistenter

MasterClass 2019 for småbørnskonsulenter

MasterClass i Accelereret kognitiv traumeterapi

Nøglepersonuddannelse

Nøglepersonuddannelsen omkring rusmidler og spil

Kursus i palliativ sygepleje og fysioterapi for sundhedsassistenter

Kursus for tolke i sundhedsvæsenet

PKU

Praktikvejlederkursus for kommende vejledere for støttepersoner, portørreddere og sundhedshjælpere

AMA

Praktikvejlederkursus i 2 moduler

Praktikvejlederkursus i 2 moduler for kommende vejledere for sundhedsassistentelever

Videreuddannelse for fagpersoner som arbejder med mennesker med psykisk sårbarhed og sygdom i tværfaglige og tværsektorielle sammenhænge i Sundhedsvæsenet og i Den Sociale Sektor

Psykoterapeutuddannelsen


Rusmiddelbehandler

Småbørnskonsulentuddannelse

Specialiseringsmodulet for ældre assistenter

Supervisoruddannelsen

Tolkekursus 2. modul