Ikorfartuisunngorlaat: Ane Louise Løvstrøm, Sofie Rosa Thorliefsen, Anette Broberg, Helene Hornsbrugh, Anita Devanter Iversen, Birgit Niclasen, Arnajaraq Poulsen, Heidi Kristensen, Anette Melchior Jensen, Kirsten Nystrup & Dorthe Hansen.

Ikorfartuisunngorlaat (supervisor)

Marlunngorneq septembarip ulluisa tallimaat 2017 ikorfartuisunngortut aqqanillit Peqqissaanermik Ilinniarfimmi nalliuttorsiualaarnertalimmik ilinniakkaminnik naammassinninnermut uppernarsaammik tunineqarput.

Isumaginninnermut Aqutsisoqarfiup Peqqissaanermillu Ilinniarfiup kiisalu Dansk Fami-lieterapeutisk Instituttip suleqatigiinnerisigut ilinniartitaaneq piviusunngorpoq.

Ikorfartuisunngorniat ilinniartitaanerat isumaginninnermut, ilinniartitsinermut peqqinnissamullu tunngatillugu qaffasissumik akunnattumik sivisussusilimmik ilinniagalinnut neqeroorutaavoq.

Ilinniagaqassutsikkut ineriartornissamik, inuttut ingerlalluarnissamik ukiunilu suliffigisani kajumittuaannarnissamik qulakkeerinissaq ikorfartuisussanik ilinniartitsinermi siunertaavoq.

Ikorfartuisunngorniarneq Isumaginninnermut Aqutsisoqarfiup isumaginninnermut tunngatillugu ilinniagalinnut ilinniartitaanikkut suliniutaanut ilaavoq.

Ilinniartitaaneq modulinik arfineq pingasunik tamarmik immikkut ullunik sisamanik sivi-sussusilinnik immikkoortortaqarpoq. Peqataasut immikkoortut akornanni atuagar-sornertaanik sulinermillu sungiusarnertaanik ilinniarput, ilaatigullu tamatumunnga ata-tillugu allattariarsukkanik suliaqarlutik.

Ikorfartuisunngorlaat pilluaqqungaarpagut!

Paasissutissat sukumiinerusut immikkoortortami pisortamut Ellen Magnussen-imut, oqarasuaatikkut: 346620, e-mailikkut: ello@nanoq.gl imal. Peqqissaanermik Ilinniarfimmi pisortamut Lisa Eziakiassen-imut attaveqarnikkut pissarsiarineqarsinnaapput