Sundhedsassistentinngornianut- tapersersuisunngornianut- portøritullu annaassiniartartunngornianut sulinermik sungiusaasunngortussanik pikkorissaaneq.

Sulinermik sungiusaasussatut pikkorissaanermi siunertaavoq: 

Iliuuseqarsinaassuseq aqqutigalugu ilinniartup ilikkagaqarsinnaassusaanik siuarsaanikkut peqataasut ilitsersuisinnaalernissaat.

Anguniagaq:

 • Kalaallit Nunaanni peqqinnissakkut tunngaviusumik ilinniartitaanerit pilersinneqarnerannut inerisarneqarnerannullu atatillugu atugassarititaasunik toqqammavinnillu peqataasut paasinninnissaat.
 • Suliffimmi ilikkariartortarnerni suut immikkoorutaanerannik peqataasut paasinninnissaat.
 • Ilinniartitaanerni pineqartuni suliffimmi ilinniarnerup aaqqissugaanerani toqqammavigineqartut peqataasunit paasineqarnissaat.
 • Sulinermik sungiusaasuunerup suliassartaasalu peqataasunit paasineqarsinnaalernissaat.
 • Sulinermik sungiusaasutut suliassanut tunngatillugu peqataasut iliuuseqarnissamut piginnaasaqaleriartornissaat.

Imarisai:

 • Peqqinnissakkut tunngaviusumik ilinniartitaanerit aaqqissuussaanerat.
 • Suliffimmi ilikkariartortarneq ilisimasallu. Atuagarsornermut/sulinermut tunngasut.
 • Sulinermik sungiusaasup suliassai.
 • Ilinniakkap ingerlanissaanik pilersaarusiorneq.
 • Naliliineq.
 • Ilitsersuineq eqqarsaatersuutiginninnerlu.

Ilinniartitsineq Peqqissaanermik Ilinniarfimmi kalaallisut ingerlanneqassaaq.

Ilinniartitseriaaseq: Atuagarsuutinik saqqummiussinerit, oqallinnerit, eqimattakkuutaarluni suliaqarnerit piviusuusaartitsillunilu isiginnaartitsinerit.

Ilinniartitsisut: Peqqissaasut Kalaallit Nunaanni tunngaviusumik peqqinnissakkut ilinniartitaanernik paasisimasaqartut suliffimmilu ilinniarnermik ilitsersuinermillu immikkut piginnaanillit.

Saaffigisat: Sundhedsassistentit – portørit annaassiniartartut tapersersuisullu ilinniartunik suliffimmi ilitsersuisuusartut.

Sundhedsassistentit PPK-mi ilaasortaasut pikkorissaanermi peqataanissamut atatillugu PPK-p pikkorissarnermut aningaasaateqarfianut, pikkorissarnermi peqataanermi akiliutissanut 2000 koruuninut, angalanermut, ineqarnermut ullormusianullu aningaasartuutinut matussutissanik qinnuteqarnissamut periarfissaqarput. Peqqissaanermik Ilinniarfimmi najugaqarnissaq kissaatigigukku unnuinernut 450-koruuninik akiliisarnissat naatsorsuutigissavat.

Kursusdata

 • Id: Praktikvejlederkursus

Kursusevents

Det er ikke muligt at tilmelde dig til dette kursus


Yderligere information:

kan indhentes hos områdeleder

Else Thygesen
E-mail: ethy@nanoq.gl
Tlf.: (+299) 349382