Ukiut tamaasa imikkut ilisimasaqarfinnut assigiiaanut ilinniartitaasinnaaneq neqeroorutaasanngilaq peqqinnissaqarfimmiilli pisariaqartitsineq naapertorlugu ilinniaqqiffissanik neqeroortoqartarluni. 

Qinnguartaanermi assistenti

Specialiseringsmodulet er at give kursisterne et tilstrækkeligt kendskab til anatomi, sygdomslære, røntgenfysik/røntgenteknik, undersøgelsesteknik, radiografisk billeddannelse, strålebeskyttelse og radiologi, således at kursisten efter gennemført specialiseringsmodul kan fungere selvstændigt som røntgenassistent under regionsledelsens ansvar og inden for nærmere definerede rammer.

Tarnikkut nappaatilinnik peqqissaanermi assistenti

Peqqissaanermik Ilinniarfiup tarnimikkut nappaatilinnik peqqissaanermi assistentinik ilinniartitsineq kingulleq 2013-imi ukiakkut ingerlappaa. Ilinniartitsineq ilinniartitsinermi ataqatigiissaarisumit Anne Grethe Holmgaard-imit ilinniartitsisunillu avataaneersunit arlalinnit ingerlanneqarpoq.

Meeraaqqerinermi assistenti

Meeraaqqerinermi assistentissanik ilinniartitsineq kingulleq 2011-imi ukiakkut ingerlanneqarpoq.

Utoqqarnik paaqqutarinninnermi assistenti

Peqqissaanermik Illinniarfiup utoqqarnik paaqqutarinninnermi assistentinik ilinniartitsineq siulleq 2014-imi ukiakkut ingerlappaa marsilu qaammat 2015 allanik ilinniartitsineq ingerlatissallugu.

Pitsaaliuinermi assistenti

Peqqissaanermi Ilinniarfiup pitsaaliuinermi assistentinik ilinniartitsineq kingulleq 2013-imi ukiakkut ingerlappaa.

Ilinniartitsineq peqqissaanermi ilinniartitsisumit Gwilli Bergenholtz-imit ilinniartitsisunillu avataaneersunit arlalinnit ingerlanneqarpoq.

Inoorlaanik peqqissaanermi assistenti

Læring i teoridelen foregår via lærerstyret og dialogbaseret undervisning, via elevers undervisning af hinanden, via opgaveløsning individuelt og i grupper, via træning i simulerede situationer, via selvstudier m.m.. Der indlægges i teoriforløbet en række observationsdage i praksis, som der efterfølgende tages afsæt i og reflekteres over i undervisningen på skolen (se nedenfor under ”Praktik”). I praktikken går læringen via observation over stigende grader af deltagelse til selvstændig varetagelse af graviditetsundersøgelser og barselpleje ved ukomplicerede forløb med fødsel af raske, mature børn

Puiguttortunik peqqissaanermi assistenti