Vi søger en forstander som har lyst og vilje til fortsat at sikre en velfungerende skole og som er visionær og vil gå forrest for at være med til at sikre den fortsatte udvikling af uddannelserne samt skolens øvrige aktiviteter ud fra skolens vision og strategi.

Peqqissaanermik Ilinniarfik søger en forstander, som både brænder for ledelse og for at udvikle skolens uddannelser og øvrige uddannelsestilbud inden for social – og sundhedsområdet i et tæt samarbejde med det øvrige personale og med skolens samarbejdspartnere.

Tiltrædelsesdato er den 1. april 2023 eller efter nærmere aftale.

 

Om stillingen

Peqqissaanermik Ilinniarfik er den eneste skole i Grønland som varetager de grundlæggende sundhedsuddannelser. Skolen udbyder p.t 7 forskellige sundhedsuddannelser og har desuden en kursusafdeling som udbyder forskellige kurser samt modulopbyggede uddannelsesforløb. Skolen har omkring 100 årselever, ca. 200 kursister årligt, 25 ansatte, hvoraf 13 er undervisere. De øvrige er ansatte inden for administration og service.

Skolen er en moderne uddannelsesinstitution med tidssvarende teknologi i smukke omgivelser.

Peqqissaanermik Ilinniarfik er en selvstændig offentlig institution og forstander refererer til skolens bestyrelse.

Dine hovedopgaver vil være:

 • ansvaret for den overordnede ledelse af skolens daglige opgaver, herunder administrative, økonomiske, faglige og pædagogiske opgaver for skolens samlede aktiviteter
 • at deltage aktivt i samarbejdet med bestyrelsen, Grønlands Brancheskoler og Departement for Uddannelse
 • at kvalitetssikre, udvikle samt deltage aktivt i implementering af nye tiltag

Vi forventer, at du:

 • har en sygepleje- eller sundhedsfaglig uddannelse med en relevant kandidatuddannelse
 • har erfaring med ledelse, administration og økonomistyring
 • har erfaring med arbejde på et strategisk niveau
 • har erfaring med sundhedsfaglige grunduddannelser
 • har kendskab til det grønlandske samfund og kultur
 • har gode samarbejds- og kommunikationsevner samt kan bevare overblikket, også i pressede situationer, som går på tværs af skolens organisation og aktiviteter
 • har viljen til og ambition om at skabe de bedst mulige resultater og muligheder for vores elever og kursister
 • kan sætte rammerne for skolens udvikling
 • sætter elever, kursister og personale i centrum og har en positiv indstilling, godt humør samt en anerkendende tilgang

Det er en fordel, hvis du:

 • er mindst tosproget (grønlandsk/dansk) og har gode kundskaber i engelsk
 • har erfaring med forandrings- og implementeringsprocesser
 • er visionær, kreativ og vedholdende

Stillingen er for tiden klassificeret til (LR 37)

Der vil i udgangspunkt ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandsloven for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Der vil være mulighed for åremålsansættelse.

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt, men for stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetids er fastsat og at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse

Løn - og ansættelsesvilkår.

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes den anviste personalebolig.

 

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Birgit Niclasen tlf: +299 523832, e-mail:bivn@allorfik.gl

 

Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på www.nanoq.gl, under Job.

Ansøgning

Ansøgningsfristen er den 17. februar 2023

 

Ansættelsessamtaler:

Første samtalerunde vil foregå i uge 8

Anden samtalerunde vil foregå i uge 9 med udvalgte ansøgere fra første samtalerunde med indhentning af referencer

Ansættelsesudvalget består af bestyrelsen samt medarbejderrepræsentanter.

 

Kort om Grønlands Selvstyre

Grønlands Selvstyre blev indført d. 21. juni 2009. Selvstyret består af en Centraladministration (CA), med cirka 650 ansatte fordelt på 9 departementer samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Selvstyret.

CAs opgave er, at sikre Naalakkersuisoqarfiit (Landsstyreområderne) et solidt politisk beslutningsgrundlag samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. Et højt prioriteret indsatsområde er at opbygge en mere borgernær offentlig sektor, der når ud til alle vores 56.000 indbyggere.