Røntgenspecialisering

Specialiseringsmodulet er at give kursisterne et tilstrækkeligt kendskab til anatomi, sygdomslære, røntgenfysik/røntgenteknik, undersøgelsesteknik, radiografisk billeddannelse, strålebeskyttelse og radiologi, således at kursisten efter gennemført specialiseringsmodul kan fungere selvstændigt som røntgenassistent under regionsledelsens ansvar og inden for nærmere definerede rammer.

Psykiatrispecialisering

Peqqissaanermik Ilinniarfik har senest gennemført et modul i psykiatrispecialisering for sundhedsassistenter i efteråret 2013.

Undervisningen blev varetaget af uddannelseskoordinator Anne Grethe Holmgaard samt en del eksterne undervisere.

Sundhedsplejespecialicering

Det seneste modul i sundhedsplejespecialisering for sundhedsassistenter blev afholdt i efteråret 2011.

Ældrespecialisering

Peqqissaanermik Illinniarfik har gennemført det første hold i ældrespecialisering for sundhedsassistenter i efteråret 2014 og starter et nyt hold i marts 2015.

Forebyggelsesspecialisering

Det seneste modul i forebyggelsesspecialisering for sundhedsassistenter blev afholdt i efteråret 2013.

Undervisningen blev varetaget af sygeplejelærer Gwilli Bergenholtz samt en del eksterne undervisere.

Perinatalspecialisering

Læring i teoridelen foregår via lærerstyret og dialogbaseret undervisning, via elevers undervisning af hinanden, via opgaveløsning individuelt og i grupper, via træning i simulerede situationer, via selvstudier m.m.. Der indlægges i teoriforløbet en række observationsdage i praksis, som der efterfølgende tages afsæt i og reflekteres over i undervisningen på skolen (se nedenfor under ”Praktik”). I praktikken går læringen via observation over stigende grader af deltagelse til selvstændig varetagelse af graviditetsundersøgelser og barselpleje ved ukomplicerede forløb med fødsel af raske, mature børn

Demensspecialisering