Nuuk den 19. maj 2014


Hermed har vi den glæde at meddele jer at Peqqissaanermik Ilinniarfik i samarbejde med Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse udbyder ældreassistentspecialiseringen 28.juli 2014.

Formål

Formålet med ældrespecialiseringen er at ældreassistenten erhverver sig kompetencer til selvstændigt at varetage de basale omsorgs- og sygepleje, palliative, sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter, praktiske og personlige, aktivitet og rehabiliterende samt koordinerende, vejledende og undervisende opgaver for gerontologiske og gerontopsykiatriske borgere.

Ældreassistentens virksomhedsområde er den ældre borger.

-Identificerer, vurderer, tilrettelægger, udfører og evaluerer grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver hos den gerontologiske og gerontopsykiatriske borger med respekt for dennes ressourcer og selvbestemmelsesret.

-Udfører selvstændigt og i samarbejde med andre omsorgsrettede og sygeplejemæssige opgaver hos den gerontologiske og gerontopsykiatriske borger. Udvikler herunder bevidsthed om, og åbenhed over for, at indgå aktivt i tværfagligt samarbejde.  

Specialiseringsmodulet retter sig til

Uddannede sundhedsassistenter, der har 2 års erhvervserfaring indenfor sundhedsvæsenet.

Indhold i specialiseringsmodulet.

Fokus / omdrejningspunktet i specialiseringsmodulet er den ældre borger specielt med fokus på geriatri og gerontopsykiatri.

Specialiseringsmodulets form
Den teoretiske undervisning vil foregå ved Peqqissaanermik Ilinniarfik. Undervisningen vil veksle mellem oplæg, diskussioner, gruppearbejde og individuelle øvelser. Der kan forekomme hjemmearbejde.
Den praktiske del af uddannelsen vil foregå på alderdomshjem her i Nuuk eller på kysten.

Kursisterne skal derfor gøre sig klar, at de i praktikperioden ikke kan forvente at være i egen hjemby.

Evaluering af specialiseringsmodulet

  1. Praktikperioden skal bestås
    1. Uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Praktiske forhold.

Specialiseringsmodulets varighed er i alt 20 uger.

Det starter den 28. juli og det slutter den 12. december 2014.

1.teoriperiode: 28. juli – 31. oktober 2014 på Peqqissaanermik Ilinniarfik

Praktikperioden: 1. november – 30. november 2014

2. teoriperiode: 1. december – 12. december 2014 på Peqqissaanermik Ilinniarfik.

Peqqissaanermik Ilinniarfik sørger for indkvartering i Nuuk. Det vil ikke være muligt for ægtefælle eller børn at bo her. Der udbetales dagpenge efter gældende regler, ligesom der betales for rejser tur/retur mellem hjembyen og Nuuk.

Der skal søges tjenestefri med løn. Lønudgifter refunderes ved Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse. Gælder også for sundhedsassistenter ansat i kommuner.

Ansøgningsfrist: 13. juni

Ansøgningen (se vedlagte ansøgningsskema) sendes til:

Peqqissaanermik Ilinniarfik

Svend Jungep Aqq. 2

Postboks 1499,

3900 Nuuk

Yderligere information:
Yderligere information kan indhentes hos kursusleder Ane Marie Lauritsen anml@nanoq.gl, tlf.: 349971 eller hos forstander Lisa Ezekiassen, mail: lie@nanoq.gl, tlf.: 349953.


Kursusdata

  • Id: Specialiseringsmodulet

Kursusevents

Det er ikke muligt at tilmelde dig til dette kursus


Yderligere information:

kan indhentes hos områdeleder

Else Thygesen
E-mail: ethy@nanoq.gl
Tlf.: (+299) 349382