Bemærk ny ansøgningsfrist!

Se uddannelsesbeskrivelsen  HER

Formål

Uddannelsens formål og hensigt er, at udvikle en sammenhængende pragmatisk teori for det forebyggende- og behandlingsarbejde, der udføres i Grønland med særlig fokus på metodeudvikling og oplæring – baseret på en helhedsvurdering af behov og ressourcer.

Barnets behov og udvikling, vil sammen med en særlig fokus på barnets samspil med de nærmeste omsorgspersoner være i fokus, ligesom det er uddannelsens mål, at udvikle begreber og modeller, som kan udgøre et arbejdsinstrument for de ansatte med en høj prioritering på det praktiske arbejde.

Småbørnskonsulentuddannelsen retter sig mod

Uddannede med en mellemlang videregående uddannelse, og som arbejder inden for sundhedsområdet eller i kommunerne.

Praktiske oplysninger

Småbørnskonsulentuddannelsen er opbygget over 6 moduler.

  • Første modul kører i perioden  27. - 30. august 2019
  • Deltagelse på modulerne er gratis. Der vil være forplejning på alle kursusdage.
  • Der skal påregnes udgifter til litteratur. Kursisterne skal selv sørge for at indkøbe litteratur.
  • Deltagerne skal selv bestille og betale for rejser og ophold. PPK ansatte kan søge kursusfonden.

Der vil være mulighed for overnatning på Peqqissaanermik Ilinniarfik.

Værelsespris: 450 kr./ døgn.

Yderligere information

Kan indhentes hos Områdeleder Else Thygesen e-mail: ethy@nanoq.gl eller tlf: 349382

Kursusdata

  • Id: Småbørnskonsulent-uddannelsen
  • Pris: 0

Kursusevents

Det er ikke muligt at tilmelde dig til dette kursus


Yderligere information:

kan indhentes hos områdeleder

Else Thygesen
E-mail: ethy@nanoq.gl
Tlf.: (+299) 349382