FORMÅL;

Formålet med videreuddannelsen er at deltager;

  • Erhverver sig forudsætninger for selvstændigt og i samarbejde med andre faggrupper på tværs af sektorer; at kunne yde den støtte og omsorg, som mennesket med en psykisk sårbarhed og sygdom, patient / klient / borger måtte have brug for, for at kunne gøre brug af de muligheder og rettigheder som den enkelte patient /klient/borger og dennes familie har i det grønlandske samfund.

MÅLGRUPPE;

Uddannelsen henvender sig til alle relevante faggrupper i psykiatrien - socialpsykiatrien - sundhedsvæsenet - den sociale sektor, som ønsker at videreuddanne sig og udvikle kompetencer til at kunne læse såvel nuværende som fremtidige arbejdsopgaver på et højere kompetenceniveau:

-at blive mere professionel og selvstændig i det daglige arbejde

-at specialisere sig så der bliver større og bedre sammenhæng mellem teori og praksis

-at udvikle og styrke sine faglige kompetencer

-at blive stillet overfor nye faglige kompetencer

ADGANG;

- Sundhedsassistent /relevant faglig uddannelse inden for socialpsykiatrien - sundhedsvæsenet- den sociale sektor

- 2 års relevant praktisk arbejdserfaring.

VARIGHED OG STRUKTUR;

5 teorimoduler á  3 ugers varighed, i alt 15 uger

Teorimodulerne veksler med arbejdsperioder i deltagers egne arbejdssteder og lokalmiljø. 

Teorimodulerne er opbygget i:

1: Indledende - introducerende modul  3 moduler med henholdsvis et modul med 2. biomedicinsk, 3. Pædagogisk - psykologisk og 4. socialt og samfundsmæssigt perspektiv på behandling og omsorg og 5. afsluttende modul med afsluttende eksamensopgave.

 

Opbygning;

Modul 1; uge 3, 4, og 5 Modul 2; uge 12, 13, og 14 Modul 3.; uge 22, 23 Modul 4.; uge 37, 38, og 39 Modul 5.; uge 46, 47, og 48.

De enkelte moduler kan tages separat afhængig af særlig interesse og behov eventuelt i forhold til deltagelse i anden relevant uddannelse

 

Der vil være obligatorisk koblingsopgave i perioderne imellem teorimodulerne; og afsluttende eksamensopgave, Synopsiseksamen som vil bedømmes bestået eller ikke-bestået

Uddannelsesbeskrivelsen kan findes;

Link til beskrivelsen

Praktiske oplysninger;

Sundhedsassistenter:

Peqqissaanermik Ilinniarfik sørger for billetbestillinger samt indkvartering i Nuuk. Der skal søges tjenestefri med løn. Der vil blive udbetalt dagpenge, efter gældende regler.

 

Øvrige faggrupper: deltagergebyr 4500 kr. pr. deltager - tjeneste fri med løn søges - arbejdsgiver sørger for rejse ophold og dagpenge for dem udenfor Nuuk

Ansøgningsfrist: 13. december 2019

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe eller skrive til områdeleder i kursusafdeling Else Thygesen,  ethy@nanoq.gl lokal nr. 349382

Kursusdata

  • Id: Videreuddannelse psykisk sårbarhed og sygdom
  • Pris: 4500

Kursusevents

Det er ikke muligt at tilmelde dig til dette kursus


Yderligere information:

kan indhentes hos områdeleder

Else Thygesen
E-mail: ethy@nanoq.gl
Tlf.: (+299) 349382